res نرم افزار هواشناسی و رسوب - آرتا پارس
نرمافزارنرم افزار مدیریت سنجنده های هواشناسی

در این نرم افزار یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات هواشناسی و رسوب ایستگاه معرف زوجی شهرستان شوش تهیه شده است. که این نرم افزار با استفاده از داده های وارد شده توسط دستگاه های هواشناسی و همچنین داده های خوانده شده توسط کارشناس هواشناسی را در سیستم ثبت می کند . و همچنین اطلاعات بدست آمده همراه با نقشه های تهیه شده توسط کارشناسان نقشه برداری قابل گزارش گیری هستند.

از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویژگی های نرم افزار مدیریت سنجنده های هواشناسی :

  • دریافت اطلاعات هواشناسی از دستگاه های برداشت اطلاعات اتوماتیک هواشناسی
  • دریافت اطلاعات مستقیم توسط کارشناس هواشناسی
  • ثبت و مدیریت اطلاعات پوشش گیاهی
  • ثبت اطلاعات پلات ها
  • دریافت اطلاعات هیدرولوژی و محاسبه دبی بر اساس اطلاعات
  • ایجاد گزارشات پویا در اطلاعات هواشناسی
  • مدیریت فایل های گزارشات تهیه شده در قالب PDF در بانک اطلاعاتی
  • و ...

ثبت نظر جدید

captcha دوباره سازی تصویر

 

سایت های مرتبط

مهندسین مشاور پورآب

ارتباط با ما

شماره تماس: 071 - 38308625

پست الکترونیکی: info@artaparsco.ir